Hvornår kan man benytte træbriketter til opvarmning?

Træbriketter er sammenpresset træ, som typisk stammer fra savsmuld og spåner. Dette overskudstræ kan med fordel benyttes som brændsel ved, at det sammenpresses til træbriketter. Savsmuldet og spånerne bliver presset sammen ved varmepåvirkning, hvorefter det sammenpressede træ er i stand til at bevare formen som træbriket. Det gør, at træbriketten er meget kompakte, da savsmuldet og spånerne mister 90% af deres størrelse i forbindelse med sammenpakningen. Det medfører, at du som forbruger får utrolig meget brændsel i en lille træbriket,

Read more