Entrepriseret og entrepriseformer

entrepriseret

Til byggeprojekter hyrer bygherren af projektet typisk en entreprenør, som har ansvaret for at holde styr på alle de forskellige aktører, som indgår i byggeprojektet. Inden for dette områder eksisterer der dog forskellige entrepriseformer, hvilket er vigtige at adskille for at sikre, at entrepriseretten kan overholdes gennem hele byggeprocessen. Således undgår du som bygherre, at der kommer forsinkelser eller økonomiske overraskelser undervejs på grund af ændringer for at overholder entrepriseretten.

Find denne rette entrepriseform til dit byggeprojekt

Der er tre forskellige entrepriseformer, og det er fordele og ulemper ved alle entrepriseformer, da det juridiske og økonomiske aspekt samt projekteringen og byggestyringen er forskelligt placeret. Det er af den grund vigtigt, at du som bygherre nøje afgør hvilken entrepriseform, som er den rette for dig og dit byggeprojekt.

De tre forskellige entrepriseformer:

  • Fagentreprise
  • Hovedentreprise
  • Storentreprise eller totalentreprise

I fagentreprisen har du selv det overordnede ansvar for alting hvad angår det juridiske, og økonomiske aspekt samt projektering og byggestyringen. Dette giver dig mulighed for, at du har indflydelse på små og store aspekter, men det er samtidigt en krævende opgave at skulle sørge for, at alle aspekter og aktører er på plads – både før byggeprojektets opstart samt undervejs.

Ved hovedentreprise har du som bygherre indgået en kontrakt med en hovedentreprenør, som du samarbejder med. Hovedentreprenøren vil herefter sørge for alle aspekter, så du trygt kan overlade besværet med juridiske og økonomiske dokumenter samtidigt med, at der også sørges projektering. Alt ansvaret er derfor overført til hovedentreprenøren, hvor du som bygherre selv eller i samarbejde med en byggerådgiver skal sørge for byggestyringen i form af blandt andet kvalitetssikringer.

Ved storentreprise vil entreprenøren bære alt ansvaret, hvor de mindre ansvarsområder vil uddelegeres til fagentreprenører. Alt ansvar overlader du til entreprenøren, og du har dermed kun en indflydelse i begyndelsen af byggeprojektet.

Sådan finder en den rette entreprenør

Uanset hvilken entrepriseform du vælger, så skal du have en kontrakt imellem dig og entreprenøren. Det er vigtigt, at denne kontrakt er udarbejdet korrekt, så du er sikker på, at din entreprenør udfører den entrepriseform, som du foretrækker. Her kommer entrepriseretten også på spil, som både skal overholdes mellem dig og entreprenøren, samt mellem entreprenøren og de andre involverede aktører. Du kan være sikker på, at der udarbejdes en korrekt kontrakt, hvis du får juridisk hjælp fra en bygge advokat, som har stor erfaring i at hjælpe bygherrer med det juridiske aspekt i forhold til at indgå kontrakt med entreprenører.

Du afgør advokatens indflydelse

Afhængigt af valget af entrepriseform kan du afgøre din byggeadvokats indflydelse. Byggeadvokatens primære rolle er som nævnt, at du får hjælp til kontrakterne, men med en entrepriseret orienteret advokat kan du også få hjælp undervejs i byggeprojektet, hvis der alligevel skulle opstå forsinkelser eller andre problemer. Med en tilknyttet advokat til dit byggeprojekt vil du uanset entrepriseform altid være sikker på, at de gældende regler på området overholdes, så tidsplanen og budgettet kan overholdes, så du kan få udført dit byggeprojekt.

Advokat Frederik Bue Johnsen
c/o Homann Advokater
Amagertorv 11
1160 København K
50 77 84 40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *